תכנון ובנייה

עורכי הדין במשרד הינם בעלי מומחיות, ידע וניסיון בקידום ויזום של תכניות בניין עיר, שינוי יעוד ורישוי של מיזמי נדל”ן ופרויקטים לתשתיות, בדגש על תחום האנרגיה והקמת תחנות תדלוק בפרט.  

השירותים שמעניק המשרד בתחום התכנון והבנייה כוללים ייצוג משפטי בכל ההליכים הנדרשים לאישור תכניות מתאר ותכניות מפורטות, וכן בייצוג בהליכים הסטטוטוריים הנוגעים להתנגדויות, עררים ובעתירות מנהליות.

לעורכי הדין במשרד הידע והניסיון בייצוג בהליכים משפטיים הנוגעים לדרישות היטלי השבחה, היטלי פיתוח, הפקעות ותביעות לפיצויי הפקעה וכן תביעות לירידת ערך מקרקעין.