אנרגיה ותשתיות

לעורכי הדין במשרד ברכה שדות התמחות בייצוג וליווי משפטי בנושאים שונים בתחום האנרגיה והתשתיות, בכלל זה טיפול בהקמת תחנות תדלוק וחברות גז.
במסגרת פעילותו בתחום זה, מלווה המשרד את לקוחותיו בפעילותם, לרבות ייצוג בהליכים משפטיים ורגולטורים הייחודיים לתחום ובהליכים מול הרשויות ומינהל הדלק והגז שבמשרד התשתיות הלאומיות.